نیویورک را از فراز آسمان ببینید +تصاویر

مجله مراحم: یک عکاس آمریکایی شب هنگام با پرواز بر فراز نیویورک، تصاویر زیبایی از این شهر گرفته است.

 

مجله مراحم

تصاویر هوایی از نیویورک

تصاویر هوایی از نیویورک

تصاویر هوایی از نیویورک

تصاویر هوایی از نیویورک

تصاویر هوایی از نیویورک

تصاویر هوایی از نیویورک

تصاویر هوایی از نیویورک

نیویورک

تصاویر هوایی از نیویورک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: