عکس های فیس بوک نیوشا ضیغمی

xc7ohszyrb4ftb0hxlhp 

 

www.rahafun.com niosha.zeyghami 16 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

نیوشا ضیغمی (متولد ۱۸ تیر ۱۳۵۹ در تهران) بازیگر زن ایرانی است، وی دانش‌آموخته رشته روانشناسی کودک در دانشگاه شهید بهشتی است. روشا ضیغمی (بازیگر) خواهر کوچکتر اوست.

Niusha Zeighami (in Persian: نیوشا ضیغمی) (born in 1981) is an Iranian actress.

.

.

.

 

www.rahafun.com niosha.zeyghami 18 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی niosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 2 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 3 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 5 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 6 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 4 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 10 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 8 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 7 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 9 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 11 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 13 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

 

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 14 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

www.rahafun.com niosha.zeyghami 12 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

www.rahafun.com niosha.zeyghami 15 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

www.rahafun.com niosha.zeyghami 17 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمیniosha zeyghami

www.rahafun.com niosha.zeyghami 1 عکسهای فیس بوک نیوشا ضیغمی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: