کوچ نشینان روی دریا را ببینید! +تصاویر

مجله مراحم: تعدادی از مردم برونئی در منطقه ای به نام “Badjao” بر روی دریا زندگی می کنند که به آنان لقب کوچ نشینان دریایی را داده اند. کودکان به شکار هشت پا و ماهیگیری مشغول هستند و در کلبه های چوبی شناور در آب زندگی می کنند. مردم این منطقه از راه ماهیگیری و تجارت سنتی دریایی روزگار خود را سپری می کنند.

مجله مراحم

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

عکس/ زندگی روی دریا

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: