رژه ارتش کره شمالی را ببینید (تصاویر)

مجله مراحم: هفتادمین سالگرد تاسیس حزب حاکم کارگران کره شمالی با برگزاری یک مراسم رژه گسترده گرامی داشته باشد.

 

رژه ارتش کره شمالی را ببینید (تصاویر)http://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866929.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866932.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866930.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866933.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866925.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866926.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866922.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866924.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866921.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866915.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866917.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866913.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866912.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/12/4/1866911.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: