تصاویر جشن هسته ای مردم در شهرهای مختلف ایران

مردم سراسر کشور به دنبال اعلام به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای شامگاه سه شنبه پس از افطار با حضور در خیابان ها به شادمانی پرداختند.
 
 
 
 
 
همزمان با تهران، مردم دیگر استان ها و شهرستان های کشور، به دنبال اعلام به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و اذعان جهانیان به حقوق هسته ای ایرانیان، شامگاه سه شنبه پس از افطار با حضور در خیابان ها به شادمانی پرداختند.
 
 
 
 
 
قبل از این در شبکه های اجتماعی، فراخوان های برگزاری جشن هسته ای در میدان های اصلی تهران و دیگر شهرها در ساعت ۱۰ امشب منتشر شده بود.
 
 
 
 
 
 
 
جشن وشادمانی در خیابان های کرمان
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
 
 
 
 
 
جشن و شادمانی در خیابان های مشهد
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور

 

 
 
 
 
 

 

 
جشن و شادمانی در خیابان های اراک
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور

 

 
 
 
 
 

 

 
جشن و شادمانی در بندرعباس
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور
 
 
 
 
 
 
جشن و شادمانی در اصفهان
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)

 

 
 
 
 
 

 

 
جشن و شادمانی در شیراز
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)

 

 
 
 
 
 

 

 
جشن و شادمانی در همدان
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)

 

 
 
 
 
 

 

 
جشن و شادمانی در بیرجند
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)

 

 
 
 
 
 

 

 
جشن و شادمانی در کرمانشاه
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)
 
(تصاویر) جشن هسته‌ای در سراسر کشور (1)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: