سر و کله زدن اوباما با بچه ها +تصاویر

سر و کله زدن اوباما با بچه ها +تصاویر


 
اوباما علاقمند است در عین آنکه از خود تصویر رئیس جمهوری جدی و قاطع  نشان می دهد به همان اندازه هم وانمود کند فردی مهربان و صمیمی است برای این کار چه چیز بهتر از آنکه خود را مردی بچه دوست نشان دهد.

 
مجله مراحم:  “پت سوزا” عکاس اختصاصی باراک اوباما و کاخ سفید که از او به عنوان بازوی تبلیغاتی رئیس جمهور امریکا یاد می شود و همه جا همراه اوست بیش از هر کس شگرد اوباما را دریافته و از هیچ صحنه مواجه او با بچه ها نمی گذرد. با یک نگاه سرسری به گالری عکس های کاخ سفید می شود به خوبی به این علاقمه مشترک سوژه و عکاس پی برد.
 
 سوزا و اوباما با تکیه بر همین شگرد در سال دور دوم انتخابات ریاست جمهروی امریکا موفق شدند تبیلیغات را به نفع اوباما پیش ببرند. در آن زمان عکسی که سوزا از اوباما و کودکی که با لباس مرد عنکبوتی به وی در حال شلیک بود، برداشت تاثیر قابل توجهی بر افکار عمومی امریکا گذاشت و بسیاری را قانع کرد که او فردی قابل اعتماد است. مجموعه زیر عکس هایی از اوباما است که سوزا از او در کاخ سفید یا دیدارها با مقامات و شخصیت ها و یا سفرهایش برداشته و رئیس جمهور امریکا را مرد “بچه دوست” نشان می دهد.
 
مجله مراحم
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 
تصاویر/ اوبامای بچه دوست
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: