عمل جراحی شیر تکه پاره شده +تصاویر

 این شیر ماده ۱۱ ساله طی یک جنگ همه جانبه با یک بوفالو بدنش تکهتکه شده بود بطوریکه اگر مامورین حیات وحش او را نمی یافتند قطعا طی چند ساعت از بین می رفت. ولی با رسیدن ماموران و خدمات پزشکی به حیات وحش باز گشت.

 

http://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/0LVEM4SzVT.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/NdZn1N52eq.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/rJgRx2r266.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/vb0eANFEV4.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/iiCBLmrXeA.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/WRfhVECRJQ.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/UMmkZ9zc1v.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/pwQym2n51p.jpghttp://topnop.ir/uploads/201404/tpn9090/large/j90qWHf1uo.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: