از تماشای این خانه درختی سیر نمی شوید! +تصاویر

در بهار ۲۰۱۴ گروهی متشکل از چند دوست با نظارت فاستر هانتینگتن، سفارش دهنده طرح، برای اجرای پروژه ای در منطقه اسکامانیا در واشنگتن واقع در گلوگاه رودخانه کلمبیا زمین را حفاری کردند تا خانه ی جالبی که در ادامه خواهید دید را به اجرا درآورند. 

مجله مراحم: هدف اصلی این پروژه ساخت یک خانه درختی چند بخشی بود, اما گروه تصمیم گرفت در کنار این خانه یک پیست اسکیت و یک وان روباز چوبی را نیز به طرح خود اضافه کند. تیمی که بر روی این پروژه کار می کردند سوابق خوبی در زمینه ساخت چنین پروژه هایی داشتند. برخی از آنها نجاران بسیار حرفه ای بودند, و برخی از عوامل اجرایی نیز تکنسین های نوپایی بودند و قصد داشتند تا به تجربیاتی در این کار دست پیدا کنند. 

 

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com
از تماشای این خانه درختی مدرن لذت ببرید
گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com
از تماشای این خانه درختی مدرن لذت ببرید
گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com
از تماشای این خانه درختی مدرن لذت ببرید
گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com
از تماشای این خانه درختی مدرن لذت ببرید
گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

گروه اینترنتی منصور قیامت | www.GizMiz.com

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: