ماهیگیران قدیمی در چین چطور ماهیگیری می کردند؟! +تصاویر

مجله مراحم: ماهیگیران چینی سنتی در قایق خود روی رودخانه زندگی کرده و با ماهی ها در امتداد رودخانه حرکت می کنند. در زمان قدیم، بیشتر ماهیگیران یین-بو بیش از ۱۰ پرنده در قایق ماهیگیری خود داشتند که از تخم تا یک پرنده بالغ آن را پرورش می دادند و در نهایت از این پرندگان برای ماهیگیری استفاده می کردند. هنگامی که یک ماهیگیر خیلی پیر می شود خانواده اش برای او یک کلبه چوبی در ساحل می سازند. عکاس آزاد، اشر ویدنسکی تصاویری از یک ماهیگیر چینی در زینگ پینگ، جنوب چین تهیه کرده است.

مجله مراحم

ماهیگیری سنتی در چین

ماهیگیری سنتی در چین

ماهیگیری سنتی در چین

ماهیگیری سنتی در چین

ماهیگیری سنتی در چین

ماهیگیری سنتی در چین

ماهیگیری سنتی در چین

ماهیگیری سنتی در چین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: