پیرمردی که شاخ دارد + عکس

صالح -طالب -صالح، پیرمرد ۱۰۲ ساله یمنی درباره شاخی که روی سرش پدیدار شده می گوید: آغلز رویش شاخ روی سر من حدود ۲۵ سال پیش و در سن ۷۷ سالگی بود، ولی آن شاخ اصلی سال گذشته به طور ناگهانی شکست و ۸ روز بعد شاخ دیگری در همان نقطه اول ایجاد شد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: