معبدهای قدیمی با معماری‌های جالب در کامبوج (تصاویر)

مجله مراحم: در این گزارش سفری داریم به منطقه آنگکور در کشور کامبوج و به تماشای معابد قدیمی و معماری تاریخی این کشور خواهیم نشست.

مجله مراحم

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

معابد متروکه کامبوج

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: