المپیک روستایی در هندوستان +تصاویر

از سال ۱۹۳۳ تا امروز هر سال در روستای کیلا رایپور هند ، بازی های روستایی با نام المپیک روستایی بر گزار میشود. هزاران نفر برای دیدن این رویداد دور هم جمع میشوند. در این رقابت ها روستاییان بر سر توانایی های مختلف با هم رقابت مبکنند.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/xpsdHR67dA.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/WqPpknkqfv.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/yn8ouj54JQ.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/T1EyqrAbHn.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/fksdfKJZhL.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/xKgnkaNeci.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/JgEygLBFEo.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/jQ15C4HgjX.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/QZOknalwxc.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201207/tpn5445/large/Dxv6glbrvo.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: