اجرای قوانین اسلامی روز اندونزی‌ها +تصاویر

مسئولان استان آچه، اخیرا سختگیری های بیشتری رادراجرای قوانین اسلامی اعمال کرده اند. اندونزی پرجمعیت ترین کشورمسلمان جهان است. این درحالیست که تنها۳۴درصداستان های این کشور قوانین اسلامی را اعمال میکنند.

  • اعمال قوانین اسلامی در اندونزی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: