عده ای اینجوری به مدرسه میرن (تصاویر)

مجله مراحم: هیچ اتفاقی نمی تواند این دانش آموزان را از مناطق مختلف جهان از رفتن به مدرسه و تحصیل علم باز بدارد.

 

 

 

در راه مدرسه‎

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

در راه مدرسه

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: