برج یک کیلومتری در عربستان سعودی +تصاویر

 برجی که قرار است در شهر جده عربستان سعودی و در ساحل دریای سرخ به ارتفاع یک کیلومتر ساخته شود. این برج، “پادشاهی” نام گذاری شده است.
برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)
برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)

برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)

برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)

برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)

برج یک کیلومتری در عربستان سعودی (عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: