مکانی گرم و نرم برای کارتن خواب‌های کرج (عکس)

اولین گرمخانه شهر کرج برای حمایت از کارتن خواب ها و بی خانمان ها افتتاح شد.

 

 

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرجمجله مراحم

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

افتتاح اولین گرمخانه کرج

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: