تصاویر خطاهای دید + عکس های گیج کننده و فریب مغز

تصاویر خطاهای دید و عکس های گیج کننده و عکس هایی که مغز را به چالش میکشاند.

تصاویر خطاهای دید

خطای دید ممکن است برای هر کسب اتفاق بیفتد و باعث شود که مغز شما نتواند که یک تصویر را تحلیل کند.

اشتباه در دیدن و قضاوت کردن درباره یک عکس و یا یک تصویر و یا شکل ممکن است برای همه پیش بیاید.
بعضی از نقاشان و طراحان خطای دید را به چالش کشیده و با طرح های مختلف خطای دید افراد را می سنجند.
اشکال و طرح های زیادی وجود دارد که کافیست به مرکز و یا به آن شکل مورد نظر زل بزنید
در این هنگام مطمئن باشید که خطای دید شروع شده و دچار خطای دید می شوید
در شکل و تصاویر زیر خطای دید را مشاهده می کنید که برایتان اتفاق می افتد.
بطور مثال یک دایره را فرض کنید که چند دایره در دورنش دارد وقتی به مرکز این
دایره زل میزنید ، احساس می کنید که دایره اطراف آن در حال چرخیدن هستند
که این در اثر خطای دیدی می باشد که رخ داده است .

تصاویری که ملاحظه میکنید خطای دید و چشم شما نیست بلکه خطایی
ذهن و مغز شماست که قادر به تشخیص و تحلیل این تصاویر نخواهد بود
چرا که ضریب خطای مغز بسیار زیاد میباشد.

خطای دید جالب

تصاویر خطاهای دید,عکس خطای دید

تصاویر خطاهای دید

در تصویر زیر فکر میکنید که رنگهای آن جلو و عقب میکنند

تصاویر خطاهای دید,عکس خطای دید
تصاویر خطاهای دید

 

تصویر زیر با بالا و پایین بردن ، خطوطی متحرک درون آن دیده میشود

تصاویر خطاهای دید,عکس خطای دید
تصاویر خطاهای دید

 

در تصویر زیر فکر میکنید که رنگهای آن جلو و عقب میکنند

تصاویر خطاهای دید,عکس خطای دید
تصاویر خطاهای دید

 

تصویر زیر با بالا و پایین بردن ، خطوطی متحرک درون آن دیده میشود

تصاویر خطاهای دید
تصاویر خطاهای دید

در تصویر زیر فکر میکنید که سه استوانه در حال چرخش هستند

تصاویر خطاهای دید,عکس خطای دید

تصاویر خطاهای دید

تصویر زیر با بالا و پایین بردن ، خطوطی متحرک درون آن دیده میشود

تصاویر خطاهای دید,عکس خطای دید

تصاویر خطاهای دید,گیف خطای دید

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: