برداشت پرتقال در هرمزگان (تصاویر)

مجله مراحم: برداشت پرتقال در بیش از ۸۰۰ هکتار از باغات منطقه هشت بندی هرمزگان آغاز شد.
 
 
http://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887815.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887802.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887808.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887817.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887821.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887811.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887803.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1887807.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: