عاقبت پرتقال هایی که گران بود و کسی نخرید

مجله مراحم: چندین تن پرتقال مازاد بر مصرف به دلیل عدم پیش‌بینی مسئولان دولتی در تنظیم بازار نوروز ۹۵، در انبارها فاسد شدند. با تفکیک پرتقال ها سالم از فاسد شده توسط عمده فروشان میدان مرکزی میوه تره‌بار تهران ، پرتقال های سالم روانه بازار شد.

با اتمام تعطیلات نوروزی و کاهش فروش میوه در بازار، بخش عمده ای از این پرتقال‌ها در انبارها باقی ماند و نبود امکانات مناسب برای نگهداری از محصولات موجب شد تا مقدار قابل توجهی از این پرتقال‌ها خراب شوند.

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141645679_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141642309_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/1395013014164311_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141644992_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141649626_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141650968_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141646927_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141651592_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141647676_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141641545_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141643682_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/30/13950130141648347_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: