بیش از ۵۰ سال زندگی عاشقانه+عکس

زوج های سالمند در این گزارش بیش ار پنجاه سال زندگی مشترک را با یکدیگر تجربه کرده اند.

 

 

1412098103232_amin khosroshahi-12

زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند
زوج های سالمند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: