شلوغه شلوغ ، کیپِ کیپ (تصاویر)

مجله مراحم: عکاسان در نقاط مختلف جهان ساعت شلوغی رفت و آمد در شهرهای مختلف از هند گرفته تا آفریقای جنوبی و ژاپن را به تصویر کشیده اند.
شلوغه شلوغ ، کیپِ کیپ (تصاویر)http://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867785.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867773.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867783.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867786.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867784.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867776.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867778.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867775.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867787.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: