نقاشی های خارق العاده رو ساختمان های شهر (تصاویر)

مجله مراحم: نقاشی هایی بشدت زیبا و روح نواز که هر روز بر در و دیوار شهرها مانند قارچ های خودرو رشد میکنندو روز به روز هم بر تعداشان افزوده میشود. هنری به نام گرافیتی که بدون اغراق مورد پسند همگان میباشد. امروزه هنرمندان با استفاده از هنر خود چهره ای تازه به شهر ها بخشیده اند، در واقع میتوان گفت شهرها به وجود چنین افرادی نیاز دارند برای دوباره زیبا دیده شدن، تا چشم های پر از دغدغه و نگرانی شهروندان خود را حتی برای لحظاتی به خود مجذوب کنند. شاید بتوان این نقاشی ها را به نوعی ریه های شهرها به حساب آورد.

 

 

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

گرافیتی های بی نظیر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: