ساختمان های میلیاردی تهران (تصاویر)

همه ساختمانهای شهر به یک قد‌و‌اندازه نیستند. بعضی ساختمان‌ها از دایره تعریف ساختمان خارج‌اند؛ قصرهایی که بین ساختما‌نهای شهر قد کشیده‌اند. این قصرها وصله‌هایی هستند که با ساختمان کناری همخوانی ندارند.

 

 

قصرهای شهر من

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: