قطع کردن پای کودک فلسطینی (عکس دلخراش)

در روزهایی که توجه مسلمین جهان به مسائلی مانند جام جهانی مشغول شده است در کمی آنطرفتر در گوشه ای از همین جهان بمب هایی هست که بر سر کودکان غزه ریخته می شود و هیچکس نمی داند که به کدامین گناه باید کشته شوند. امسال ماه رمضان در کشورهای اسلامی رنگ و بوی خون دارد کشورهایی مانند مصر،عراق،سوریه و فلسطین که هر کدام بازیچه قدرت طلبی جریان های سیاسی تندرو در این کشورها هستند.

.

مشاهده این عکس برای همه افراد تصیه نمیشود

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: