دختران و پسران جوان مبارز فلسطینی (تصاویر)

مجله مراحم: مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دختران و پسران فلسطینی عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین روز گذشته در غزه برگزار شد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین در سال ۱۹۶۸ توسط «احمد جبرئیل» تأسیس شد.

 

Palestinian militant young boys and girls (Photos)٬ دختر خوشگل فلسطینی٬ دختران و پسران مبارز فلسطینی (تصاویر)٬ دخترهای خوشگل فلسطینی٬ دخترهای خوشگل لبنانی٬ فارغ التحصیلی گروهی از دختران و پسران مبارز فلسطینیhttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/9d50fa035a291a79462a78a3e41b5a14.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/4677fbce0c6bb8378cc6d6666c1b61ce.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/5691c6e355481815200c0014050309b6.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/28c9035daf929eaee34b3e96557f7f2d.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/5242d4c9d4862745504620d5f073c93c.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/173d48062fd4d4bce7fd87a53cc7a9a4.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/980b39e4baa59855a46f3faf14793b5e.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/83701663574e4d0f17b789e748c2fd21.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/7b5b0f59290050270e071b41221199a8.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/415a0a2cd3210237d4ce280f852a3103.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/c393618927638bedab2d058662b31793.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/63253c2834d7d6f1dfe9597be44a42bd.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/e767ce3da1c8438894eaba6217ee2d86.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/80a4fa13f5b4fa66b3a7039144d1554a.jpghttp://fa.abna24.com/cache/image/2015/08/31/ea763a50dbdf8f28335fccff68292dee.jpg

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: