یک فلسطینی چماقدار اسراییلی را با کامیون زیر گرفت +تصاویر

راننده فلسطینی، روز گذشته یک شهرک نشین صهیونیست را در ورودی اردوگاه «الفوار» درالخلیل با کامیونش زیر گرفت. 

مجله مراحم: روز گذشته یک شهرک نشین صهیونیست در حالی که در ورودی اردوگاه الفوار در الخلیل به ماشین فلسطینی ها حمله ور می شد، توسط راننده فلسطینی یک کامیون مورد حمله قرار گرفت و در زیر چرخ های آن به هلاکت رسید.

به گفته شاهدان عینی، این شهرک نشین که با در دست داشتن چماق به سرنشینان فلسطینی در خودروهای عبوری از ورودی اردوگاه «الفوار» حمله می کرد، خشم راننده فلسطینی کامیون را برانگیخت و راین راننده  با زیر گرفتن این شهرک نشین وی را به قتل رساند و بعد از آن خود را به مأموران پلیس فلسطین تحویل داد.

 

مجله مراحم

 

(تصاویر) زیرگرفتن چماقدار اسرائیلی با کامیون

 

(تصاویر) زیرگرفتن چماقدار اسرائیلی با کامیون

 

(تصاویر) زیرگرفتن چماقدار اسرائیلی با کامیون

 

(تصاویر) زیرگرفتن چماقدار اسرائیلی با کامیون

 

(تصاویر) زیرگرفتن چماقدار اسرائیلی با کامیون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: