پرورش خرس پاندا در چین (تصاویر)

مجله مراحم: تلاش ها در چین برای پرورش خرس پاندا به ثمر نشسته و در سال ۲۰۱۵، تنها یک مرکز پرورش پاندا توانسته ۱۸ بچه پاندا به دنیا بیاورد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888052.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888053.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888044.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888055.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888051.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888042.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888046.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888049.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888050.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888040.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888039.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/30/4/1888054.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: