پارکی در پشت بام یک برج در ژاپن +تصاویر

پارک نامبا در ژاپن در شهر اوساکا واقع شده است.مورد غیر معمول در مورد اینپارک این است که پارک بر روی بام یک برج ساخته شده است.

این برج هم بدلیل وجود این پارک با نام برج پارک مشهور است.این برج ۳۰ طبقه بهمراه پارکش یکی از نماد های شهر اوساکا در ژاپن خواهد بود.

http://topnop.ir/uploads/201212/tpn6225/large/IpXwsbprew.jpg

http://topnop.ir/uploads/201212/tpn6225/large/hBwkSBMm9L.jpg

http://topnop.ir/uploads/201212/tpn6225/large/RaKNzR1iiA.jpg

پارک سرسبز در بام برج ژاپنی (9 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: