پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (تصاویر)

ورزش پارکور یا هنر جابجایی یک راه نوین برای تعامل با محیط اطراف با استفاده از توانایی‌های انسان است. یکی از فلسفه‌های این ورزش، اتکا به توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد برای کمک کردن به کسانی است که در شرایط خاصی قرار دارند.

 

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

پارکور؛ هنر ورزشکاران در مازندران (عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: