تماشاگران پرشور فوتبال در مصر (تصاویر)

در نگاه اول شاید تصور کنید این تصاویر مربوط به نهضت بیداری اسلامی است، اما اشتباه نکنید، اینها تماشاگران فوتبال در مصر هستند که به اولتراها معروف اند. البته آنها گاهی شعارهای سیاسی هم سرمی دهند.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: