اختراع بسته بندی جالب برای سبزیجات (تصاویر)

مجله مرحام: دانش آموز QuanHao Pan از تایوان مخترع بسته بندی جالب وخلاقانه سبزیجات است که بسیار مناسب برای افرادیست که در هنگام خرید این نوع محصولات بیشتر از نیاز ممکن خرید میکنند. این بسته بندی ها شامل انواع سبزیجات ومانند خیار، هویج، موز وحتی شلغم میباشند.

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

بسته بندی جدید سبزیجات

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: