عیادت عمو پورنگ و الهام چرخنده از رهبر انقلاب

عیادت چرخنده و آبیار از رهبر انقلاب

عیادت چرخنده و آبیار از رهبر انقلاب

 

داریوش فرضیایی و امیرمحمد متقیان به عیادت رهبرانقلاب رفتند.

 

 

عیادت عموپورنگ از رهبر انقلابعیادت عموپورنگ از رهبر انقلاب

عیادت عموپورنگ از رهبر انقلاب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: