مردم در حال تماشای مناظره سوم (تصاویر)

مردم در حال تماشای مناظره سوم تصاویری است که ادامه مجله مراحم خواهید دید. عصر جمعه ۲۲ اردیبهشت آخرین مناظره تلویزیونی نامزد های انتخاباتی ریاست جمهوری برگزار شد .

مردم در حال تماشای مناظره سوم

مردم در حال تماشای مناظره سوم

لحظه پخش مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری ایران

مردم در حال تماشای مناظره سوم

لحظه پخش مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری ایران

مردم در حال تماشای مناظره سوم

لحظه پخش مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری ایران

مردم در حال تماشای مناظره سوم

لحظه پخش مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری ایران

مردم در حال تماشای مناظره سوم

مردم ایران در حال تماشای مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری ایران

مردم در حال تماشای مناظره سوم

مردم ایران در حال تماشای مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری

مردم در حال تماشای مناظره سوم

مردم ایران در حال تماشای مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری

مردم در حال تماشای مناظره سوم

مردم ایران در حال تماشای مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری

مردم در حال تماشای مناظره سوم

مردم ایران در حال تماشای مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: