تصاویری از خنک شدن مردم اراک در گرمای هوا

گرمای تابستانی این روزهای اراک باعث شده تا مردم از هر فرصتی و هر وسیله ای برای خنک کردن خود استفاده کنند.

گرمای هوا در اراک ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹   ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: