هیجان و تخلیه انرژی افراد در شهربازی را ببینید (تصاویر)

دنیای مدرن در کنار تمام هدیه هایی که به زندگی ما داده، افسردگی راهم با خودش آورده است. کمبود هیجانات مثبت در جامعه، آلودگی های صوتی، هوا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نیز عدم شیوه زیستی مناسب، و عدم اهتمام به ورزش تاثیر مستقیمی بر سلامت روان میگذارد که در اکثر موارد به سکته های ناگهانی منجر می شود.

مجله مراحم: از این رو گاهی افراد چه آگاهانه و چه برحسب ضرورت های خانوادگی در محل هایی همچون شهربازی با اثرگیری بر روان خود مقداری از فشارهای زندگی روزمره خود را کم می کنند.

مجله مراحم

 

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

 

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

مجله گیزمیز | www.GizMiz.com

هیجان در شهربازی

هیجان

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

 

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

هیجان در شهربازی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: