علت غسل جنابت بعد از رابطه جنسی و خارج شدن منی

علت غسل جنابت بعد از رابطه جنسی و خارج شدن منی چیست؟ و چرا باید بعد از خارج شدن منی غسل کنیم؟

علت غسل جنابت بعد از خارج شدن منی

سوالاتی درباره احکام اسلامی برای هر کسی ممکن است پیش بیاید که دلیل و فلسفه این احکام چیست؟

بسیاری دشمنان اسلام از همین احکام سوءاستفاده
کرده و از آن برای تمسخر و تبلیغ ضد اسلامی استفاده
میکنند چرا که علت این امر را مردم نمیدانند و تبلیغ علیه این احکام شک و شبهه های زیادی به وجود می اورد.

یکی از دستورات و احکام اسلامی این است که بعد از
برقراری رابطه جنسی باید غسل کنیم و شاید شما علت این حکم را ندانید.

برای ما سوال پیش می آید که چرا وقتی در رابطه جنسی
فقط یک عضو از بدن به نجاست آوده میشود باید همه اعضای بدن را شست و غسل جنابت به جا آورد؟ علت این امر چه میباشد؟

جالب است بدانید که علت این امر را دانشمندان از نظر علمی نیز کشف کرده اند!

علت غسل جنابت بعد از رابطه جنسی و خارج شدن منی

علت غسل جنابت بعد از رابطه جنسی

مجله مراحم: پاسخ این است كه خارج شدن منی
از انسان یك عمل موضعی نیست (مانند بول و سایر زواید)
به دلیل اینكه اثر آن در تمام بدن آشكار می‌‌گردد و
تمام سلول‌های بدن به دنبال خروج آن در یك حالت
سستی مخصوص فرو می‌روند و این خود نشانه تأثیر آن روی تمام اجزاء بدن است.

علت غسل جنابت از نظر علمی

طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله
اعصاب نباتی وجود دارد كه تمام فعالیت‌های بدن را
كنترل می‌كند (اعصاب سمپاتیك) و (اعصاب پاراسمپاتیك)
این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام
دستگاه‌ها و جهازات داخلی و خارجی گسترده‌اند. علت غسل جنابت

وظیفه اعصاب سمپاتیك (تند كردن) و به فعالیت واداشتن
دستگاه‌های مختلف بدن است و وظیفه اعصاب (پاراسمپاتیك)
(كند كردن) فعالیت آنهاست و از تعادل فعالیت این دو
دسته اعصاب نباتی دستگاه‌های بدن به طور متعادل كار می‌‌كند.

گاهی جریان‌هایی در بدن رخ می‌دهد كه این تعادل را به
هم می‌زند،‌ از جمله این جریانها مسأله (ارگاسم = اوج لذّت جنسی)
است كه معمولاً مقارن خروج منی صورت می‌گیرد. /مجله مراحم

در این موقع سلسله اعصاب پاراسمپاتیك بر اعصاب سمپاتیك پیشی می‌‌گیرد و تعادل به شكل منفی به هم می‌خورد.

علت غسل جنابت از نظر علمی

این موضوع نیز ثابت شده است كه از جمله اموری
كه می‌تواند اعصاب سمپاتیك را بكار وادارد و تعادل
از دست رفته را تأمین كند تماس آب با بدن است و
از آن جا كه تأثیر (ارگاسم) روی تمام اعضای بدن به
طور محسوس دیده می‌شود و تعادل این دو دسته
اعصاب در سراسر بدن به هم می‌خورد دستور داده
شده است كه پس از رابطه جنسی یا خروج منی
تمام بدن با آب شسته شود و در پرتو اثر حیات بخش
آن تعادل كامل در میان آن دو دسته اعصاب در سراسربدن برقرار گردد.

(و اینكه می‌بینیم در خبری از امام علی بن موسی الرضا ـ
علیه السّلام ـ نقل شده كه فرمودند: ان الجنابه خارجه من
كل جسده فلذلك وجب علیه تطهیر جسده كله» «جنابت
از تمام بدن بیرون می‌آید و لذا باید تمام بدن را شست»
(وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۴۶۶) گویا اشاره به همین موضوع است.)

علت غسل جنابت بعد از رابطه جنسی

البته فایده غسل منحصر به این نیست بلكه غسل كردن
علاوه بر این یك نوع عبادت و پرستش نیز می‌باشد كه
اثرات اخلاقی آن قابل انكار نیست و به همین دلیل اگر
بدن را بدون نیّت و قصد قربت بشوییم غسل صحیح نیست.

در حقیقت به هنگام خروج منی یا رابطه جنسی هم
روح متأثر می‌شود و هم جسم. روح به سوی شهوات
مادی كشیده می‌شود و جسم به سوی سستی و ركود.

علت غسل جنابت

غسل جنابت كه هم شستشوی جسم است و هم به
علت اینكه به قصد قربت انجام می‌یابد شستشوی جان
است، اثر دوگانه‌ای روی جسم و روح می‌‌گذارد تا روح را به
سوی خدا و معنویت سوق ‌دهد و جسم را به سوی پاكی و نشاط و فعالیت.

از همه اینها گذشته وجوب غسل جنابت یك الزام اسلامی
برای پاك نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت در طول زندگی
است زیرا بسیارند كسانی كه از نظافت خود غافل می‌شوند
ولی این حكم اسلامی آنها را وادار می‌كند كه در فواصل
مختلفی خود را شستشو دهند و بدن را پاك نگاهدارند
این موضوع اختصاصی به مردم اعصار گذشته ندارد در عصر
و زمان ما نیز بسیارند كسانی كه به علل مختلفی از نظافت
و بهداشت بدن غافلند. (البته این حكم به صورت یك قانون كلی
و عمومی است حتی كسی را كه تازه بدن خود را شسته، شامل می‌شود).

مجموعه جهات سه گانه فوق روشن می‌سازد كه چرا باید
به هنگام خروج منی (در خواب یا بیداری) و همچنین رابطه جنسی
(اگر چه منی خارج نشود) غسل كرد و تمام بدن را شست.

علت غسل جنابت

آموزش غسل جنابت

علت غسل جنابت را به دو صورت می‌توان انجام داد:

اول: ترتیبی
دوم: ارتماسی
در غسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی
پاک بودن تمام بدن لازم نیست و اگر تمام بدن نجس باشد
و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.

غسل ترتیبی

در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، نخست سر و گردن، و
سپس نیمهٔ راست بدن از گردن تا کف پا و دست راست و
بعد نیمهٔ چپ بدن از گردن تا کف پا و دست چپ را بشوید.

غسل ارتماسی

در غسل ارتماسی باید آب در یک لحظه، تمام بدن را بگیرد.
پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فراوانی مانند استخر فرو رود.

منبع صراط

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: