هنر نمایی با روی شن های ساحل +تصاویر

مجله مراحم: تصور کنید ساعتها زمان خود را صرف هنری کنید که می دانید خیلی زود از بین می رود. برای هنرمند ۴۴ ساله سانفرانسیسکویی آندرس آمادور، که روی شن و ماسه هایی به مساحت ۱۰۰۰۰ فوت نقاشی می کند این یک واقعیت و اتفاق عادیست! او از ساعاتی که سطح آب دریا پایین است برای طراحی روی ساحل استفاده می کند.

آمادور پس از دریافت مدرک لیسانس در علوم محیط زیست به ارتش صلح پیوست و کار منظم و عادی خود را آغاز کرد، تا اینکه در سال ۱۹۹۹ شغل خود را رها کرد و از سال ۲۰۰۴ کار هنری را آغاز کرد.

 

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

طراحی روی ساحل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: