کاریکاتور: بگویم برایت از تاریخ خلیج فارس

 

عرب را به جایی رسید است کار . . . که تاج کیانی کند خواستار!

تفو بر تو ای چرخ گردان تفو…

 

خلیج فارس , کاریکاتور خلیج فارس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: