شناسنامه میرسلیم مربوط به زمان شاه +عکس

شناسنامه میرسلیم مربوط به زمان شاه

در میان چهره های سیاسی که روز جمعه در حال رای دادن بودند رای مصطفی میرسلیم یکی از نامزدهای ریاست جمهور نظر همه رسانه ها را به خود جلب کرد شناسنامه مصطفی میرسلیم برای زمان قبل از انقلاب بود!

عکس های منتشر شده از مصطفی میرسلیم هنگام رای دادن نشان می دهد او شناسنامه قبل از انقلاب خود را عوض نکرده و همچنان از آن استفاده می کند!

جالب اینجاست که مصطفی میرسلیم زمانی که برای انتخابات ثبت نام کرد شناسنامه اش جدید و برای بعد از انقلاب بود !

شناسنامه میرسلیم مربوط به زمان شاه

شناسنامه میرسلیم مربوط به زمان شاه

شناسنامه مصطفی میرسلیم مربوط به قبل از انقلاب

شناسنامه میرسلیم مربوط به زمان شاه

شناسنامه شیروخورشید میرسلیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: