حیوانات خانگی یک شاهزاده اماراتی!+عکس

با شاهزاده “حمید عبدالله البقیش” از شارجه امارات و پارکینگ خودروها و حیوانات خانگی او آشنا شوید. به نظر می رسد که میان پارکینگ و باغ وحش خانگی او، مرزی وجود ندارد.

 

 

ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر
ابرخودروها و ابر گربه‌های شیخ عرب + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: