عکس: پسر نوجوانی که بخاطر نخریدن موتور سیکلت خودش را دار زد

پسر نوجوانی که گفته میشود پدرش برای او موتور سیکلت نخریده خودش را دار زده است

 

 

عکس: پسر نوجوانی که بخاطر نخریدن موتور سیکلت خودش را دار زد دار زد, اعدام کرد , خودکشی کرد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: