عکس: به یک فروشنده بدون تلگرام و کلش نیازمندیم

مجله مراحم: امروزه در شبکه های اجتماعی آگهی های عجیب و زیادی دیده میشود که این مدل دغدغه بسیاری از مدیران در جهت استخدام بوده و نشان دهنده این است که استفاده بیش از حد از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی موجب درد سر های زیادی شده است که حتی باعث از دست دادن شغل افراد می شود.

همچنین از طرفی مدیران را وادار به جذب افراد جویای کاری که به دور از فضای مجازی هستند می کند؛آگهی زیر نمونه ای از آنهاست.

 

عکس: به یک فروشنده بدون تلگرام و کلش نیازمندیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: