اعدام فردی شرور که با اسلحه سرقت میکرد + تصاویر

صبح دیروز حکم اعدام فرد شروری که با سلاح گرم و سرد اقدام به سرقت در شهرهای شمالی کشور کرده بود به اجرا درآمد.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785053_783.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785054_676.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785055_438.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785056_477.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785057_635.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785058_961.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785059_184.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785060_256.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785061_740.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785062_373.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785063_456.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785064_324.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/8/17/785065_910.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: