عکس: تصادف پیکان وانت با پورشه کاین

برخورد پورشه کاین با یک پکان وانت که پورشه مقصر است

 

عکسک تصادف پیکان وانت با پورشه کاین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: