عکس: مال برادر میخوری خانه خدا میروی؟

پلاکارد گله آمیز یک برادر برای برادرش که از سفر حج بازگشته است!

 

 

پلاکارد گله آمیز یک برادر برای برادر!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: