عکس: فروغ‌السلطنه زیباترین همسر ناصرالدین شاه

 

فروغ‌السلطنه (جیران) با نفوذترین زن عقدی ناصرالدین شاه بود.

فروغ‌السلطنه همسر ناصر الدین شاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: