عکس: اشک های مسی و همسرش بعد از حذف آرژانتین

اشک‌های مسی و همسرش پس از دست دادن جام کوپا

 

اشک های مسی و همسرش پس از دست دادن جام کوپا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: