عکس: شکافته شدن زمین

شکافت دریای سیلفرا در ایسلند جایی است که ورقه های اقیانوسی زمین درحال جداشدن از یکدیگر هستند.
 
شکافت دریایی سیلفرا در ایسلند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: