عکس: تفاوت ایران و عربستان در ۷۸ سال پیش

هر دو عکس مربوط به سال ۱۹۳۸ یعنی ۷۸ سال قبل می باشد.

عکس بالا میدان توپخانه مرکز قدیم تهران پایتخت و عکس پایین مربوط به مرکز شهر ریاض پایتخت عربستان می باشد…

تفاوت ایران و عربستان در 78 سال پیش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: