عکس: مظفرالدین شاه قاجار دست در دست ملکۀ ایتالیا

مظفرالدین شاه قاجار دست در دست النا، ملکۀ ایتالیا، در سفر ۱۹۰۲م به اروپا

 

 مظفرالدین شاه قاجار دست در دست النا، ملکۀ ایتالیا، در سفر ۱۹۰۲م به اروپا

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: